Veggmaleri

VEGGMALERI

BESTILL VEGGMALERI

MINDRE VEGGER

  • Størrelse mellom 1- 3 meter i høyde og bredde
  • Enkle motiv


  • Startpris: 15.000,-

MIDDELS VEGGER

  • Størrelse fra 4- 10 meter
  • Avanserte motiv med flere sjablonglag for et realistisk uttrykk


  • Startpris: 25.000,-

STORE VEGGER

  • Størrelse fra 10 meter til x antall meter
  • Enkle og avanserte motiv med sjablong


  • Startpris: 35.000,-

VEGGMALERI INNE

        ALLE ROM KAN UTSMYKKES !


Kontor, klasserom, fellesarealer, kjøpesentre, idrettsarenaer, trappeoppganger.VEGGMALERI UTE

Kunst i offentlig rom og på privat eiendom !


GATEKUNST

KUNST I OFFENTLIG ROM

Moderne gatekunst er en forlengelse av den tradisjonelle graffitien. Temaene har i et historisk perspektiv blomstret ut fra samfunnskritikk ved sosiale eller politiske temaer.

Ofte settes objektene opp i direkte dialog med det lokale bysamfunnet, som kommentar til andre eksisterende skilt, logoer eller objekter. Målet er ofte å skape undring, stimulere til nysgjerrighe


Gatekunst er fortsatt i utvikling og det har vokst frem flere grener innad i begrepet. Et fellestrekk ved disse nye uttrykkene, er måten de integreres i miljøet de settes opp i. Det er ikke nødvendigvis sjablongformen i seg selv som skaper en kunstverdi, men plasseringen. Noen gatekunstnere plassere sine stensiler på velvalgte steder og kan derfor oppfattes mer som offentlige notiser eller som veggmalerier.

Veggmalerier og installasjoner preger nå bybilder som en akspetert og ettertraktet kunstform.

Det finnes ingen begrensninger for hva som brukes av teknikker. Hovedkriteriet for å kalle noe gatekunst er at kunsten utføres på gata- i det offentlige rom. 


HVORDAN  LAGES VEGGMALERI

CFSN  lager veggmalerier med en kombinasjon av sjablonger og ulike frihåndsteknikker. Sjablong er en metode der man først tegner opp bildet, kutter ut formene og deretter maler inn i tomrommet for å få frem motivet.


Den mest kjente formen for sjablongkunst bruker oftest 1- 2 lag sjablonger for å lage et svart motiv med en symbolistisk farge til elementer. Bildene blir abstrakte og samtidig tydelig utformet.

Ved å lage fra 3- 7 sjablonglag oppnår man mot fotorealitiske motiv." Innen sjablongkunst har jeg perfeksjoner en egen teknikk for å lage realistiske motiv. Mitt uttrykk kjennetegnes som fargefult og urbant. "

"Unikt håndarbeid i verdensklasse"

TA KONTAKT

BEFARING

For å få en oversikt over  oppdraget anbefales en  befaring. Er avstanden mellom oss lang kan vi avtale nærmere over telefon. Du mottar et pristilbud etter samtale.

SKISSER

Idè og skissefase !

Kunstneren setter sammen motiv of farger som passer ditt ønsket uttrykk.

MALE

Når idè eller skisser  er godkjent starter prosessen med å lage sjablonger og male. Veggens størrelse og motiv definerer hvor lang tid prorsjektet tar.

Sosiale medier:

cfsn norlund © copyright 2020