Prosjekt kurator

Våre tjenester

Prosjekutvikling

Kurator

Kunst og Installasjon

Vi kan konseptutvikle og lede prosjekt for dekorasjon / utsmykning av nye byggeprosjekt eller nåværende lokaler. 

En kurator er ansvarlig for å gi utstillinger og andre kunstneriske prosjekter et helhetlig innhold gjennom valg av kunstnere, valg av overordnet tema for utstillingen, og produksjon av tekstmateriale til kataloger og andre publikasjoner.

Som kunstnere kan vi lage billedkunst, jobbe med brukskunst og lage installasjoner. 

Teamet

Charlotte Norlund

Kurator

Kunstner


Tel: +47 926 49 977

Charlotte Norlund er utdannet innenfor kunstfag og har bred erfaring innenfor forskjellige kunstneriske uttrykk. 

Kunstneren idèutvikler prosjekt for dekorasjoner. 

Ved kuratortjenester finner vi passende utsmykninger til lokaler, eventer og offentlig rom.

Nils T.  Hovmo

Konseptutvikling 

Prosjektledelse


Tel: +47 456 33 733


Nils T. Hovmo jobber med konseptutvikling og prosjektledelse samt skaper installasjoner og brukskunst.

Herunder forskning og utvikling innen vind,- vann,- og solenergi og nye bruksområder

Jeff

"Handyman"


Tel: + 971 62 682

Jeff fikser ! 

Vår "handyman" installerer prosjekt og lager installasjoner av brukskunst. Her snekrer og sveises det morsomme prosjekt. Trengs det artige sprell så finner Jeff på noe treffende!

Kurator tjenester

Kurator i kunstsammenheng er en kunstfaglig person som er ansvarlig kunstneriske tjenester


Utsmykning nybygg eller eksisterende lokaler:


 • Sammarbeide med aktuell arkitekt, kommune og andre aktører for å gjennomføre kunsteriske arbeider
 • Velge kunstnere eller finne aktuell kunst for innkjøp


Utstilinger: 


 • Planlegge utstillinger og andre kunstneriske prosjekter
 • Valg av overordnet tema for utstillingen
 • Produksjon av tekstmateriale til  kataloger og andre publikasjoner


.

Konseptutvikling / prosjektledelse

For at et prosjekt skal gi ønskede resultatene tilbys kompetanse innen konseptutvikling og prosjektledelse for private bedrifter og offentlige virksomheter. • Kartlegge behov eller idé: Strukturering og konkretisering av ideer, lage skisse
 • Idé- og konseptutvikling er første skritt mot lansering av et nytt produkt eller tjeneste

 • Arbeid med målsettinger (behov, krav og forventninger) for å utarbeide et beslutningsgrunnlag som gir riktige veivalg til målet.

 • Identifikasjon av fornuftig partnerskap i prosjektet
 • Utarbeide prosjektbeskrivelse 
 • Definere budsjett og finansieringsplan

Kunst og installasjoner

Teamet har bred kompetanse innenfor en rekke kunstfelt. Vi kan bygge, sveise, male og installere kunstprosjekt !

 • Utsmykning av lokaler
 • Gatekunst
 • Lerretsbilder
 • Bygg av møbler/ installasjoner
 • Sveising av metallinstallasjoner
 • Brukskunst 

Sosiale medier:

cfsn norlund © copyright 2020