HoeghEiendom

CFSN

Moss 2020

 Hòegh Eiendom

Hòegh Eiendom sponset Moss2020prosjektet videre og disponerte arbeidsrom slik at stenciler i enorme størrelser kunne lages.


Billedkunsten er lokalisert i Værlegata 12 og på Verket utenfor M:6 bygningen. Prosjektets gjennomføring tok over 400 timer fra idèutvikling til ferdigstillelse.


Veggen er malt med sjablongteknikk og spraybokser. Verket har nå den lengste og høyeste veggen med fgurative motiv. Sjablongen sentrert i verket er Norges høyeste på 12 meter.


Spesielt takk til Kaja Olsen, Eva Talberg og resepsjonisten på M:6

Dronevideo laget av TB Inspiration

Les mer om kunstverkene

"Historien møter fremtiden"


Nedre del fra venstre:

Bilde 1: Sjøhuggen vinteren 1956

Bilde 2: ( Øvre del) Mossefossen med Konvensjonsgården

Bilde 3: (Nedre del) Mossefossen med trevirke

Bilde 4: Arbeidre fra kokeriet i cellulosefabrikken

Bilde 5: Arbeiderbilde fra papirfabrikken 1909


Øvre del fra venstre og midtre del:

- Dansetema med tanke på Verket Scene og den kulturelle blomstringen som er under utvikling og fremvekst i Moss.

Sommerfuglene symboliserer sammenslåingen mellom Moss og Rygge med kjente farger fra kommunevåpnene


Høyre side øvre del:

Elefanter for å symbolisere logoen Peterson og Søn hadde til fabrikken i Moss.

Sjøhuggen 1965

Sjøhuggen var der tømmeret som kom sjøveien ble hugget til flis. Dette var en viktig del av råstoffet som ble transportert med det lange transportbåndet over jernbanen og til fabrikken. Sjøhuggen lå ved sjøkanten nord for elva, området ble kalt Tipp.

Mossefossen med Konvensjonsgården

Moss jernverks administrasjonsbygning, den såkalte Konvensjonsgården, er kjent for at den ble benyttet for å forhandle frem Mossekonvensjonen i 1814.
Den 17. mai 1814 ble grunnloven vedtatt og Christian Frederik ble valgt til norsk konge.

Konvensjonen sikret grunnloven fra Eidsvoll, etablerte fred i Skandinavia og sikret at Norge ble anerkjent internasjonalt som egen stat.

(Kredit: mosskomune.no)

Mossefossen med trevirke

Mossefossen ligger i sentrum, i enden av Kongensgate, rett ved fabrikkanleggene til Peterson. Sagene, møllene, tømmerfløting og trelasthandel la grunnlaget for byen.

 I 1399 vet man at det var et saltkokeri ved fossen, og i løpet av det neste århundret kom annen industri i gang. I 1503 var det to sager, og etterhvert kom også flere sager og møller i gang.

Vannverket kom i drift i 1876. Fossen la grunnlaget for industrien i Moss med bl.a. sagbruk, jernverk, bryggerier og brennerier, mølleindustri, cellulose- og papirindustri, skipsbygging og glassverk. Østfolds første kraftstasjon ble bygget i Mossefossen i 1883.

(kredit: mosshistorielag.no/fossen )

Arbeidere i Cellulosefabrikken

Mosselukta den beryktede lukta fra cellulosefabrikken M. Peterson og Søn i  Moss var det sulfat som var årsaken til lukta. Sulfatecelluslose framstilles ved at tømmer hugges til flis og kokes på 150 til 170 grader sammen med en kjemikalieblanding som kalles hvitlut.


10. august 1883 ble det første cellulosekoket ”blåst” og etter kort tid var avisdebatten i gang og sundhetskommisjonen mottok klager på lukten fra produksjonen.  Avisdebattene raste og mange var bekymret for om lukten skremte badegjestene bort. 

Arbeidere fra papirfabrikken 1909

Moss hadde omfattende industri, selv uten cellulosefabrikken er det ikke til å komme utenom at fabrikken, med sine på det meste 1000 ansatte var viktig for byen økonomi.

Fabrikken ble idømt å etterkomme sundhetskommisjonens pålegg eller betale nye dagsbøter grunnet mosselukta. Men etter resolusjoner fra Handelsforeningen, en underskriftskampanje fra byens borgere og byggingen av en 60 meter høy pipe, frafalt i 1892 sundhetskommisjonen sine krav om fjerning av lukt og diskusjonen stilnet. 

(Kredit:lokalhistoriewiki.no/wiki/Mosselukta)

Elefant som logo

Det var i 1930 elefanten ble valgt som symbol på kraftpapiret til M. Peterson & Søn. Logoenble valgt gjennom en tegnekonkurranse. Gotfred Rønning sitt utkast av en elefant pusla sammen av bokstavane MOSS vant. Elefanten symboliserer viktige verdier som klokskap, styrke og utholdenhet. Internt i virksomheten var den brukt som en samlemetafor på det sterke og hardtarbeidende fellesskapet. Logoen blir også kalt for «Mosse-elefanten» og er et sterkt identitetsskapende symbol for byen Moss.

(Kredit: Bjørg Holsvik, konservator – Moss by- og industrimuseum )

Elefantene laget av CFSN  er en egen tolkning av elefanter for å symbolisere Moss med innbyggertall som en stor kommune som slår seg sammen med Rygge som er mindre og at man nå blir til ett.

Prosessbilder fra prosjektet

Arbeidsrom !


Man føler seg litt Dronning når man får 200 kvm å leke seg på. Arbeidsrommet var delt i flere rom hvor opplysning og kutting av sjablonger var i det minste rommet. Ferdige sjablonger ble lagt ut i andre rom for å holde kontroll på billedverk til forskjellige seksjoner av komposisjonen.


Lyse opp sjablonger


Første del i prosessen var å finne referansebilder i Østfold fylkesarkiv og digitalmuseumet. Bildene redigeres og hver valør og tallkodes. Hver valør skal ha sin egen sjablong slik at man bygger opp bildet med flere lag for å skape form.

Kutte sjablonger


Når sjablongene er tegnet opp og nummerert er dem klare til å kuttes. Sjablonger til en 37 meter lang og 15 meter høy vegg skulle kuttes før maling. Tilsammen ble det brukt ca 200 meter papir fra 10 meters ruller. Sjablongene var 2 meter på sitt høyeste og 1,5 meter brede. Hver sjablong ble håndkuttet.

Stillas

Stillaset ble satt opp i August og sjablongene var klare til å sprayes. Første dagen gikk jeg for eksponeringsteorien rett opp til øverste etasje for å kurere høydeskrekken. Det skjedde ikke, derimot stivnet jeg av skrekk og satte kløra fast i veggen som ei katte. Videre måtte det jobbes og 1 sjablong ble satt opp. Jeg stod og tenkte "håper ingen ser meg nå", ser ned, rett i øya på Eva som som ser opp på meg. Jeg snur meg og ser at sjablongen er hengt opp feil vei og opp ned. Et lite sekund tenkte jeg på å kapitulere med et hvitt flagg, men styrken kom tilbake og en veggklatrer ble født og kom styrket ut av hele opplegget.


Sosiale medier:

cfsn norlund © copyright 2020