Russebuss

Regler:


1. Bussen må leveres til meg ferdig grunnet  med hvitmaling.

Gjør dette på dugnad evt, kan jeg grunne bussen for ekstra 4000,-


2. Bussen må kjøres til avtalt malingssted/garasje og kjøres tilbake etter dekorasjon. Busseiere må bestille og ordne dette til avtalt tid for dekorasjon


3. Kontrakt skal skrives, for å sikre kunstners betaling og kjøpere av dekorasjon av bussen
Bestill dekorasjon av Russebuss

Klar for et råkult design ?!


Din buss bestemmer tema


- Priser oppgitt er startpris for prosjekt

- Materialkostnader er unikt for hvert prosjekt og legges til beløpet

- Dekorasjon er fritatt mva etter kunstdefinisjon

- 5% Kunstavgiften av totalbeløpet (startpris + materialkostnader)

   Kjøper av dekorasjon skal betale avgiften til NBK (Link)


- Kontrakt skrives ved enighet om oppdragspris

- Utarbeidelse av skisser tar tid og derfor påløper et dagsbeløp på 2000,-

- Ved inngåelse av kontrakt er skissebeløpet med i startprisen

Tilbud 1: 40.000,-

- Dekorasjon av russebuss

- Logo design

- Flere stencilerTilbud 2: 35.000,-

- Dekorasjon av russebuss

- Logo design

- Stenciler


Tilbud 3: Minstepris 25.000,-

- Dekorasjon russebuss


Vans eller bil ? Ta kontakt for prisforespørsel